“4 - 7 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUKLARDA”   KUR’AN  EĞİTİMİNE NASIL BAŞLANMALIDIR?
“4 - 7 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUKLARDA” KUR’AN EĞİTİMİNE NASIL BAŞLANMALIDIR?

 

Çocuklarımız Rabbimizin bize bir emâneti ve bizi Cennet’e götürecek birer velînîmet ve en büyük zenginliktir. Kur’an ikliminde çocuklar yetiştirebilmek biz ebeveynlerin ilk vazifesi  olmalıdır.

Sevgili Peygamberimiz (sav) bir hadisi şerifinde;

  "Dünyada çocuğuna Kur‘ân-ı Kerîm‘i öğreten kimseye, kıyamet günü cennette bir taç giydirilir ki, cennet ehli onu, bu taç ile, (bu şahıs) çocuğuna dünyada Kur‘ân-ı Kerîm‘i öğreten (kimse) diye tanıyacaklardır" buyurdu.

Anne babaların çocuklarına verebileceği en büyük hediye,onlar için hazırlayabilecekleri en güzel gelecek,onlara bıraka bilecekleri en büyük miras, sağlam temel ile oluşturulmuş dini eğitimi vermeleridir.Kur’an-ı Kerim’i çocuklarımıza öğretmek onun ahlakını  verebilmek en önemli vazifelerin başında gelmelidir;çünkü dünya ve ahiret hayatımız için İslam neslinin yetişmesi ancak bu yolla mümkün olacaktır.

Çocuklarımıza Kur’anı nasıl sevdirmeliyiz? Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerimi nasıl öğretmeliyiz?       Çocuklarımıza dini eğitim verirken nelere dikkat etmeliyiz?                                                                                sorularını sorarak “nasıl bir çocuk yetiştirmek” istediğimizin bilinci ile hareket etmeliyiz.

Öncelikle bizler Kur’an’ın okumayı ve  anlamayı, hadisleri öğrenmeyi,yaşamayı ve anlatmayı vazife edinmeli bilinçli ve şuurlu birer ebeveyn olmaya çalışarak çocuklarımıza ilk örnek bizler olmalıyız.

 

İLK YAŞLARDA VERİLEN DİN EĞİTİMİN ÖNEMİ

Küçük yaşda ki çocuklarımız boş bir kağıt gibidir. Ailesinde,çevresinde ne görürse, ne duyarsa zihni onu kaydeder ve zamanla onları uygular. O’nun zihnini biz dolmazsak başkalarının dolduracağı kesindir.  Model olarak çocuğa kim sunulur ise çocuk onu örnek alır ve şahsiyeti o yönde oluşmaya başlar.Gerekli ilgi ve alakayı çocuklarımıza göstermez isek onun eğiticisi sokaklar,televizyon, bilgisayar ve tablet arkadaşı olacaktır ki maalesef tasvip etmediğimiz alışkanlıkları kazanacak ve uygulayacaktır.      Çocuğumuzun bu yaş dönemini en güzel şekilde değerlendirebilmek için  minicik yüreğine Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı öğrenmenin zemini hazırlayabiliriz.

 

KUR’AN ÖĞRETİMİNE NASIL BAŞLAMALIYIZ

  • Çocuğun yaş, kişisel yeterlilik ve özelliklerinin Elif-bâ ve Kur’ân öğrenmeye hazır olmalı,
  • Çocuğun bu eğitimi almaya istekli ve hevesli olması,
  • Anne ve babanın da istekli olup çocuğunun yanında ve destekçi olması, tekrarlarını yaptırması,  “Çocukla birlikte Anne ve Babanın da eğitime dâhil olması”öğrenme kısmında önem taşır.
  • Allah sevgisinin esas alınması, Kur’ân-ı Kerîm’in hayat rehberimiz olduğu ve Allah Teâlâ tarafından bize gönderildiğinin sıkça vurgulanması,
  • Kur’ân-ı Kerîm “fem-i muhsin”denilen hocaların birebir ağızdan okumaları yoluyla öğretilmeli, bu kısım en önemli seviyedir. Çocuklarımızın harf ve mahreçleri doğru ağızdan öğrenerek  temel oluşturulmalı yanlış öğrenilen harf ve mahreçlerin ilerleyen yaşlarda düzeltilmesi oldukça zorlaşmaktadır.
  • Ebeveyn ve öğreticiler, hiçbir şekilde acele etmemeli, öğrenme farklılıklarını göz önünde bulundurarak çocuklara yaklaşımımız o şekilde olmalı,baskı yaparak,zorlayarak veya yaşıtları ile kıyaslama asla yapmamalıyız.
  • Düzenli ve plânlı bir çalışma metodu uygulayarak, anne ve babanın desteği ile sabırlı bir şekilde sonuca ulaşmak ve devamını sağlayabilmeliyiz.

 

ELİF-BA HARFLERİYLE ÇOCUĞU TANIŞTIRMAK

 

4 YAŞ

Eğitim öğretim hayatında edindiğimiz tecrübelerimiz göstermektedir ki, 4 yaş çocukları, ezbere son derece meyilli olmalarına rağmen, Elif-bâ öğrenmeye henüz tam mânâsıyla hazır olmayabiliyorlar veya farklılık gösterebiliyor.. 4 yaş çocuğunun öğrenmeye hazır olma süresi kısa olduğundan onlara tâlim yaptırmak sûretiyle duâ ve sûreler ile Elif-bâ harfleri öğretilmelidir. Harfler öğretilirken çocuğa mümkün olduğunca somutlaştırarak öğretilmelidir. Çocuğun harfe dokunması, Oyun hamuru ile harfin şeklini yapması sağlanmalıdır. Harfleri tanıtırken evvela harfin isimleri söylenerek öğrenmesi sağlanır. Ardından varsa harf kartları, ahşap harfler kullanılabilir,sınıf ortamında duvarlara harflerin şekilleri asılarak öğrenmeleri kolaylaştırılabilir veya evimizde odasında bir köşe oluşturarak evde de devamını sağlayabiliriz evde tekrarı olmadıkça öğrenme süremiz daha da uzun olacaktır.

 

OKULÖNCESİ

5 ve 6 yaşında olan çocukların Elif-bâ ve Kur’ân öğrenip okumakta ve öğrenmede daha ileri seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda Okulöncesi dönemin daha verimli olduğunu görmekteyiz ki Onlara çeşitli materyallerle öncelikle  “harfler ve şekilleri”” başta-ortada ve sonda” ki yazılışları  öğretilerek, başlanmalıdır. Harflerin öğretimi ne kadar sağlam olursa ilerleyen aşamaların öğretimi o kadar kolaylaşır daha sonra” hareke” öğretimine geçerek tutturma aşamasına geçilebilir, sonrasında “bol tekrarla” bu öğrenme kalıcı hâle getirilmeli asla acele edilmemeli öğrenmediği kısımlar gözden kaçırılmamalı tekrar dönüş yapmak bu anlamda çocukların öğrenme hevesini kaçırabiliriz.Harf ve hareke öğrenimi tamamlanınca artık Kuran ayetlerini okuma aşamasına geçilir,çalıştığımız bir ayeti gerekirse üç ve beş kez tekrar ederek çalışmak daha verimli olacaktır.Çocuğun seviyesine ve okuma durumuna göre günde en az üç ayet ,yarım veya bir sayfa okutularak çalışmalara devam edebiliriz.

 

 

İLKOKUL

Bu yaş dönemi de Kur’an öğrenmenin üst seviyede olduğu ,öğrenmelerinin daha kolaylaştığı  verimli bir zaman dilimidir,ancak çocuk  İlkokula başladığı zaman 1. sınıfın ödev ve ders yoğunluğu, okul yorgunluğu ile kimi çocuklar, değil Kur’ân-ı Kerîm’i biliyor ise yüzünden okumak, ezber tekrarlarına bile vakit bulamamaktadır. Lâkin gayretli ebeveynler, bir yolunu bulup çocuklarına unutmaması için düzenli olarak Kur’ân-ı Kerîm okutmaktadırlar. Mühim olan az ya da çok okumaktan ziyade devamlı ve bir tertip içerisinde okumak, Kur’ân-ı Kerîm’den kopmamaktır ,uzun sure okumaya ara veren çocukların harf ve harekeleri de unuttu görülmektedir bu sebeple çocuklarda Kur’an eğitiminin Okulöncesi dönemi tercih etmek çocuklar için daha verimli bir hal almaktadır... Okulöncesi dönemde Kur’an öğrenerek başlayan çocukların okuma yazma çalışmalarında daha başarılı oldukları da görülmektedir.

 

 

Kur’an-ı Kerim’i okumak, anlamak, yaşamak, öğrenmek ve öğretmek için büyük bir gayretin içinde olmalıyız, Hz.Peygamber Efendimiz (sav)’in yaptıkları gibi usulüne uygun bir şekilde Kur’an’ı hayatımızda uygulamalı, yaşamalı  özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize sevdirerek  öğretmeliyiz.

Rabbim  bizleri Kur’an’ı çok okuyan, iyi anlayan, yaşayan ve rızasına göre öğreten en hayırlı kullarından eylesin.

 Bize ve cümlemize dünya ve Ahiret’te iyilik nasip eylesin.  

 

SİBEL BÖLÜKBAŞI

DEĞERLER EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ