Safa Değerler Eğitimi - SADEM

ALLAH ‘A(c.c) ŞÜKÜR NASIL OLMALI

Yüce Rabbimiz¸ bizleri en güzel bir şekilde yaratmış ve sayısız nimetler vermiştir. Bu nimetlerin belki en güzellerinden birisi de evlatlarımızdır. Bizlere bu nimeti veren Rabbimize şükretmeli ve bu şükrü çocuklarımıza en güzel şekilde öğretmeliyiz. Eğer şükür etmeyi çocuklarımıza öğretmezsek kişilikleri bozuk, bencil ve nankör bireyler yetiştirmiş oluruz. Öncelikle şükür ne demektir? Onu öğrenelim.

Şükür nedir?

Şükür kelimesi sözlükte; "iyiliği bilmek ve ilan etmek¸ iyiliğe iyilikle mukabele etmek ve nimeti düşünüp göstermek" gibi anlamlara gelmektedir. Ahlaki terimi olarak; "Verilen herhangi bir nimetten dolayı¸ bu nimeti verene karşı söz¸ fiil veya kalp ile gösterilen saygı ve karşılık¸ iyiliğin kıymetini bilmek ve iyilik yapana bu hissi göstermek; nimet ve iyiliği anıp sahibini övmek¸ nankörlük etmemek" demektir. Türkçede "teşekkür ve şükran" kelimeleri de bu anlamda kullanılmaktadır. Kul¸ Rabbimiz'in lütuf ve nimetlerini dile getirir ve O'nu överse şükretmiş olur. Ancak esas şükür verilen nimetleri yerli yerince kullanmaktır.

Şükür; Allah'ı bilmektir

Şükür; Mü’minin, kendisine sonsuz verilen nîmetlere ve iyiliklere karşı sevinerek, onları ihsân eden Rabbine karşı çeşitli söz ve davranışlarla kullukta bulunmasıdır.

Yani Şükür, Nîmetin hakikî sâhibini bilmektir.

Hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Îman iki kısımdır. Yarısı sabırda, yarısı şükürdedir.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, VII, s. 127)

 

Çocuklarımıza şükretmeyi nasıl öğretiriz?

            Bu sorunun cevabı Ebeveynler’in kendilerinin şükretmeleri ve kanaatkâr olmalarında saklıdır. Ebeveynler çocuklarının yanında sürekli bazı eksiklerini dile getirmek yerine, sahip oldukları nimet ve imkanlardan bahsedip şükretmelidirler. Örneğin sağlık sorunu olan insanlardan bahsedip sağlığın şükrünü veya fakir insanlardan bahsedip nimetin şükrünü dile getirmek suretiyle kendi sahip oldukları imkânları ara ara vurgulamaları gerekir.

Çocuğun yanında durumları iyi olmayan ailelerden bahsederken onlara yardım edenleri övmek ve çocukla beraber bizzat yardımda bulunmak, onun şükür ve kanaat duygularının gelişmesine katkı sağlar. Allah’ın kendisine bahşettiği güzellikler, organları, gözleri, elleri, ayakları, zekâsı, aklı, yetenekleri ve bunların her birinin ne kadar değerli olduğu da ve bundan dolayı Rabbim sana teşekkür ediyorum veya Rabbim sana şükürler olsun diyerek çocuklarımızın zihin dünyasında şükrü inşa etmeliyiz.

 

 

Şükretmek¸ Müminlerin Temel Özelliklerindendir.

 

Şükretmek¸ Mü'minlerin en önemli özelliklerinden biridir. Mü'minin  hayatı sabır ile şükür anlayışı arasında geçmelidir. Rabbimiz'ın verdiği nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Bu nimetlerin sahibine şükür¸ insanlık borcudur¸ yaratılışın gereğidir. Şükür borcu¸ iman ettikten sonra¸ bütün bir ömrü Rabbimiz'ın istediği gibi yaşamakla¸ nimet sahibinin rızası doğrultusunda yaşamakla yerine getirilir. Rabbimiz¸ insanlara verdiği nimetleri zaman zaman hatırlatmakta ve böylece onları şükretmeye teşvik etmektedir. Ayrıca Yüce Rabbimiz¸Kur’an-ı Kerim de "Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız."( Ali  İmran Suresi 145. Ayette) buyurmak suretiyle şükredenleri müjdelemektedir. Ancak bütün bu ihsana karşılık insanlar arasından pek az kimse nimetlerin Rabbimiz’den olduğunu idrak ederek şükür içinde Rabbimiz'e ibadet etmektedir.

Cenâb-ı Allah(c.c) Şükür hakkındaki vaadi şöyledir:

“…Şükrederseniz (elbette size olan) nîmetimi artırırım…” (İbrahim Suresi 7.ayet)

 

Rabbimiz verdiği nimetlere hakkıyla şükreden ve ona yakın olan ihlâslı kullardan olmamızı nasip eylesin.

SİBEL BÖLÜKBAŞI

DEĞERLER EĞİTİMİ ÖĞR.

0541 380 72 32