Safa Değerler Eğitimi - SADEM

BESMELE HER HAYRIN BAŞIDIR

Besmele, Allah’ın adı ile hareket etmek manasına geliyor. Bismillah bütün varlıkların hal diliyle devamlı söyledikleri bir kelimedir. Özellikle de her surenin başında tekrar tekrar ifade ediyor. Yani Kur’an ve surelerin "besmele" ile başlaması bizlere manen diyor ki; "Her işinizde ve amelinizde benim adımla, benim namımla başlayın ve benim rızam dairesinde hareket edin!" Lisan-ı hâl ve lisan-ı kâl olmak üzere iki türlü konuşma şekli vardır. Lisanı kâl, bir şeyi konuşarak söylemektir. Bir de hâl dili ile konuşmak vardır. Yani hâl, davranış ve duruşu ile karşı tarafa bir şey aktardığımız ve anlatmaya çalıştıklarımızdır. Mesela trafik lambası düşünelim trafik lambaları yada levhaları insanlara durun veya geçin diye bağırmazlar, hâl dili ile yani cansız ve şuursuz renkler ile yol gösterirler. Her bir ağaç hal diliyle rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ederler. Her bir koyun, keçi ve mübarek hayvanlar Bismillah der rahmet feyzinden bir süt Çeşmesi olur Allah'ın Rezzak ve Latif ismi ile bize abıhayat gibi bir leziz gıdayı takdim ediyorlar her bir nebatat İpek gibi yumuşak kök ve damarları ile Bismillah der sert olan taş ve toprağı deler geçer Allah namına Rahman namına Bismillah der herşey ona musahhar olur. Rahmet hazinelerinin en kıymetli ve en birinci anahtarı “Bismillâhirrahmânirrahîm” olduğunu unutmamalıyız. Ve bu yüzden her işimizde ve hareketimizde bizlerdeki niyet ve tavır; "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. O'nun emriyle ve O'nun için bu işin başındayım ve O'nun adına teşebbüste bulunuyorum, O'nun emriyle yapıyorum. Çünkü bu başladığım işin tamamlanmasında gerekli olan kuvvet ve kudret O'nun tarafından bana verilmiştir ve O'ndandır. O bana bu kuvvet ve kudreti vermezse ben bu işi tamamlayamam." Demeliyiz ve bu niyetle her işimizde Besmele çekmeliyiz Rabbim bizleri Ona şükreden ve daima Ona yönelen kullarından eylesin inşallah. Amin

0541 380 72 32