Safa Değerler Eğitimi - SADEM

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ...

 ‘Eğitimin ilk hedefi bilimsellik değil, İNSANLIKTIR…’

‘Bir insanı akıl yönünden eğitip ahlak yönünden eğitmemek, toplumun başına bir bela yetiştirmektir.’

‘Başarılar adamı değil, değerler adamı olmaya çalış.’

        Günümüzde dünya ülkelerinin birçoğunda ve Türkiye’de insani değerlerde ciddi aşınmalar gözlenmektedir. Bu olumsuz süreç, toptan insanlık ailesini tehdit eder boyutlara ulaşma eğilimindedir. İnsanlar, her türden değerlerinden uzaklaştıkça, insanlığını da kaybetmeye yüz tutmaktadırlar. Yaşanan bu olumsuz gidişatı olumluya çevirmek üzere, neredeyse bütün dünya bir arayışa girmiştir. Bu arayış sonucunda, eğitim basamaklarında uygulanmak için ‘değerler eğitimi ‘ diye ifade edilen yeni bir eğitim modeli öngörülmüştür.

         Değer, insanı değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip olduğu donanımlardır. Sahip olunan değerler bireyin gelecekte kişiliğini, bakış açısını, davranışlarını hatta hayatını belirleyecek etkenler olduğu için, bireyin belli başlı değerlerin farkına varması, gerekli değerleri kazanması, yeni değerler benimsemesi; bütün bu değerleri kişiliğinin temel taşları haline getirerek davranışa dönüştürmesi gerekir. Neredeyse hayat boyu devam eden bu değer kazanma / kazandırma süreçlerine ‘değerler eğitimi’ denilmektedir.

         İnsanların değerlerini yitirdiği, kendilerini yer küre olarak bilinen uçsuz bucaksız ummanda başıboş bir yelkenli gibi yapayalnız hissettikleri çağımızda insanımızın yeniden değerleriyle buluşturma gayreti her türlü takdirin üzerindedir.

           Değerler eğitimi anlayışının başarılı olması için ailenin temel eğitim yeri kabul edilmesi, huzur ve mutluluğun aile temelli öngörülmesi gerekmektedir. Devamında okullarla aileler arasında sağlam köprüler kurulması, başarı için en önemli adımlardandır. Aynı şekilde toplumu ciddi anlamda etkileyen ve yönlendiren kitle iletişim araçlarının da bu amaca uygun yayınlar yapması gerekir.

         Sonuç olarak değerlerimizin vücut bulmuş hali PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA (SAV)’i hayatımıza rehber edinirsek, kaybolmaya yüz tutmuş insanlığımızı yeniden yakalayabiliriz.

 

                                                                ŞULE GÖSTAŞ

                                                                DEĞERLER EĞİT. ÖĞRT.

0541 380 72 32