Safa Değerler Eğitimi - SADEM

PEYGAMBERİMİZ VE AİLE

Allah Teâla’nın, insanlığın devamına vesile kıldığı bir müessese olan aile, ilk insan Hz. Âdem (a.s.) ile başlamış ve Hz. Muhammed’in (a.s.) hayatında en kâmil mertebeye ulaşmıştır.

Hz. Peygamber (s.a.v) örnek bir aile reisi idi. O, hanımına karşı çok nazik bir eş, çocuklarına karşı da çok şefkatli bir baba idi. Enes b. Malik(r.a) şöyle buyurmuştur: “Aile fertlerine Hz. Peygamber’den daha fazla merhametli ve iyi davranan bir kimse görmedim.” Hz. Peygamber’in aile içindeki davranışları saygı ve sevgiye dayalıdır.

Hoşgörü, merhamet ve adalet Peygamber ailesinin en önemli özellikleridir. “Sizin en hayırlınız, hanımlarına en iyi davrananızdır. Aile halkına iyi davranma konusunda sizin, en hayırlınızım.”  buyurarak hanım ve çocukları ile iyi geçinenleri ve onlara güzel davrananları övmüş ve bu konuda kendini model olarak göstermiştir. Maalesef bugün, insanlık için en temel bir kurum olan aile yapısı çok ciddi problemlerle karşı karşıyadır. Halbuki Hz. Muhammed (s.a.s.)’in aile hayatı bilinip, uygulansa bu olumsuzluklar yaşanmayacaktır. Peygamberimiz, “Kadınlarla iyi geçinin.” (Nisâ, 4/19) âyet-i kerimesinin gereğini hakkıyla yerine getirmiş, ashabını da bu yönde eğitmiş, Müslümanlara da gerekli tavsiyelerde bulunmuştur. O, âlemlere rahmet (Enbiyâ, 21/107)  ve mü’minlere model olarak (Ahzâb, 33/21) gönderilmiştir.

Çocukluğunda aile hayatını çok yaşayamamış olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Hz. Hatice ile güzel bir yuva kurmuştur. Hz. Hatice ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in evlilikleri boyunca 6 çocukları olmuştur. Hz. Hatice ile evli olduğu dönemde peygamberliği müjdelenen Hz. Muhammed, Hz. Hatice’nin ölümüyle çok sarsılmıştır. Hz. Hatice Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in peygamberliği müjdelendikten sonra ilk iman eden Müslümanlardan olmuştur. Evlilikleri boyunca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in en büyük destekçilerinden birisi olan Hz. Hatice Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed için çok önemli bir şahsiyet olmuştur. Hz. Muhammed özellikle kızlarının eşlerinin iyi ve ahlaklı kişiler olmasına gayret etmiştir. Aile kavramını ve aile değerlerini ilk önce kendi ailesinde ve yakın çevresinde anlatmaya çalışan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bu konuda oldukça başarılı olmuştur. Günümüze kadar ulaşan hadislerde ahlaklı ve ailevi değerlere saygı duyan nesiller yetiştirmenin öneminden bahseden Peygamber Efendimiz yaşamı ve sözleri ile aslında tüm dünya insanlarına çok önemli miraslar bırakmıştır.

Hz. Muhammed belki de anne ve babasız büyümüş olmanın acısıyla yaşamı boyunca aile hayatına çok önem vermiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed peygamberliğinin müjdelenmesinin öncesinde de sonrasında da her zaman toplumda aile ve aile bağlarının önemini vurgulamış, çocuklara her zaman büyük değer vermiş onları her zaman çok sevmiş korumuş ve kollamıştır. Efendimiz kadınları ailenin direği olarak görmüş ve her zaman saygı ve sevgi ile yaklaşmıştır. Çocuklarını da bu anlayış ile büyüten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde aile hayatına verdiği önemi çok açık bir şekilde görmek mümkün. En hasta halinde bile çocuklara karşı her zaman anlayışlı ve müşfik davranan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed eşlerini de bu düşünce biçimini aşılamış ve çocuklarının bu şekilde yetişmesini sağlamıştır.

İslâm’ın öğretilip yaşatıldığı en ideal yerler, sıcak âile yuvalarıdır. Eğitimin, öğretimin, terbiyenin en iyisi yine âilede verilir. Allah sevgisi, Resûlullah muhabbeti körpecik dimağlara en tatlı bir şekilde bu yuvalarda aşılanır. Din, dil, kültür, tefekkür, anlayış aile vasıtasıyla yeni nesillere nakledilir. Milletler buradan büyür veyahut  buradan  mahvolur.

Sonsuz saadetimiz için, İslâm’ın emirleri doğrultusunda ve Sevgili Peygamberimiz’in kendi hayatında uyguladığı şekilde bir âile kurmaya ve yaşamaya îtina gösterilmelidir.

 

 

NESLİHAN DEĞER

0541 380 72 32