Safa Değerler Eğitimi - SADEM

ZORLAMA OLMADAN GENÇLERİN NAMAZA DAVET EDİLMESİ

 

Sabah namazı örneğinden yola çıkarak ailede namaz çağına gelen gençler sabah namazının farkına şöyle varırlar:

Ailede reis makamında olan babadır. Baba ev merkezi olduğu düşünülen antrede sabah namazı vaktinde abdestini almış olarak durur ve öncelikle kendi nefsine niyet ederek odalarda işitilecek kadar bir sesle üç defa:

“Haydin namaza, haydin kurtuluşa der.”

Çocuklarını kontrol eden ve direktif veren bir tavır sergilemez baba. Çocukları teşvik etmek gerekirse bunu baba değil anne yapar. Gençleri harekete geçirecek güdü içlerinde anne ve babalarına duydukları sevgidir. Baba ardından namaz kıldığı yere gider ve sünnete durur.  Sünnetin ardından bir beş dakika oturur bekler. Sonra farz için kalkar ve kendisine katılan aile üyeleriyle beraber farza durur.

Aile üyeleriyle farza duracağına dair daha önceden aile sohbeti esnasında bilgi vermiştir.  Aile sohbeti akşam yemekten hemen sonra yapılır. Bilgi verirken denilir ki,

“sabah namazı zamanı namazı benimle kılanlarla beraber farza duracağım. Katılanlar beni namazda bulurlarsa bana uymaya niyet edebilirler.”

Sohbet içerisinde ise üzerinde düşünülmüş olan şu misaller anlatılır:

“Diyelim ki bir elbise diktirdin, o elbiseyi giymezsen ne olur? İşte ibadet imandan sonra giyilen bir elbisedir.” “Diyelim ki bir meyve ağacı diktin, o ağaca suyunu vermez, zamanı gelince budamaz veya aşısı lazım olduğunda aşılamazsan ne olur? Bu durumda ağaç büyümez ve meyve vermez. Biz o meyveleri alamayız.” İbadetler de işte bu ağacın bakımının vakitlere göre yapılmasıdır. Hz. Peygamber de demişti ki: “Kapınızın önünden akan bir derede günde beş defa yıkansanız ne olurdu?” sorusu ile şu ilham verici cevabı önermişti: “İşte namaz da benzer şekilde insanı temizler.”

Hz. Peygamber bazı sabahları mescide gitmeden evvel kızı Fatıma’nın kapsının önünde duraklayarak namaz için seslenir ve anlaşılmak için ise Ahzab 33. Ayetini okurdu:

 “Ey Ehl-i Beyt Allah sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.”

Gencin terbiyesinde zor kullanılması Allah’ın rububiyet tavrına aykırıdır. Esas terbiye edici olan Alemlerin rabbidir. O doğru zaman ve mekanda duran aile reisini örnek olarak ailesine vermiştir. Başta anne olmak üzere ailenin tüm bireyleri terbiye grubunun üyesidirler.

Allah kendisine dininde yardım edenlere yardım edecektir. (EY iman edenler siz Allaha yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam tutar. Muhammed 7. )

 

DKAB ÖĞRETMENİ YAHYA BAL

0541 380 72 32