Safa Eğitim Kurumları Rehberlik - SAREH

ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Çocukların okula başlama süreci ile birlikte her ebeveyn çocuğunun en önce okuma yazma öğrenmesini ister.Ancak bazı çocuklar arkadaşlarından farklı olarak daha geç okuma yazmaya geçebilir.Okuma yazma öğrenme süreci kolay bir süreç değildir ve her çocukta farklılıklar gösterebilir.Çocuk okuma ve yazmayı öğrenmede güçlük yaşıyorsa,sağ ve sol kavramlarını ayırt edemiyorsa,okuduğunu anlamakta zorlanıyor ve matematiksel işlemler de sıkıntı yaşıyorsa ‘özel öğrenme güçlüğü’ bağlı olabilir.

Öğrenme güçlüğü genetik ve çevresel faktörlerle alakalıdır.Öğrenme ve algılamama durumu çocuğun doğmasıyla başlar ve hayatı boyunca devam eden bir süreçtir.Konuşma,okuma,yazma,okuduğunu anlama,matematik becerilerini etkileyen bir durum olarak ortaya çıkar.Çocuğun  eğitim hayatını,günlük aktivitelerini etkileyerek hayat boyu devam eden bir süreçtir.

Öğrenme güçlüğü çocuğun kapasitesi olmasına karşın kendinden beklenen becerileri gösterememe durumudur.Düşünme,anlama,kendini ifade etme ve matematik becerilerinde düşüktür.

Öğrenme güçlüğü üç temel başlıkta incelenir ; disleksi(okuma),disgrafi(yazma ve imla) ve diskalkuli(matematik) olarak ayrılmıştır.Disleksi ; sesleri ve harfleri hatırlamada güçlük,alfabedeki ve kelimedeki harflerin verilen talimatlarını hatırlamada zorluk,okunuşu benzer kelimeleri karıştırma,kopyalama ve boyamada zayıflık olarak tanımlanabilir.Disgrafi ise ; kalemi sıkı ya da garip şekilde tutmak,okunması zor el yazısına sahip olmak,yazarken yorulmak ve yazarken kelimeleri yüksek sesle okumak belirtilerini gösterir.Diskalkuli ise;işlem yaparken parmaklarını kullanma,temel matematik işlemlerini yavaş veya zor çözme,toplama ve çarpma işlemlerindeki değişme özelliğini kullanmada zorlanma,gün hafta ay ve mevsimleri anlamada zorlanma ve zamanı hatırlamada zorlanır.

Öğrenme güçlüğü her dönemde farklı belirtilerle kendini gösterir.Okul öncesinde dil gelişiminde gecikme,öz bakım becerilerini öğrenmede güçlük,çizim ve kopyalamaya karşı güçlük ve bellek problemi olarak kendini gösterir.

İlkokul döneminde ise ;harflerin sesini öğrenemez,sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda zorlanır ama başkasının okuduğunu daha iyi anlar.Yazısı okunaksız ve çirkindir.Yazması yavaştır.Harfleri ve sayıları ters yazar.Yazarken bazı harfleri sesleri atlar ya da ekler.Matematikte zorlanır.Parmaklarıyla sayar hangi işlemle yapılacağına karar veremez.Çarpım  tablosunu öğrenmekte geridir.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İÇİN NE YAPILABİLİR ?

Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimi için veli,öğretmen ve öğrenci çalışması gereklidir.Çocuğa özel bireysel program uygulanmalıdır.Çocuğun zorlandığı alanlarla alakalı ekstra destek sağlanmalı ve çocuk için eğitim planı ayarlanmalıdır.Özel ders alınması sağlanabilir.

SETENAY GİZEM BERÇİK

0541 380 72 32