Anadolu Koleji Rehberlik - SAREH

ERGENLİK DÖNEMİNDE KİMLİK GELİŞİMİ

Ergenlik dönemi gelişim sürecinde yetişkinlikten önceki son dönemdir ve bu dönemde ergen kim olduğunu, ne yapmak istediğini, sevdiği ve sevmediği şeyleri, hangi mesleği seçmek istediğini bulmaya çalışır. Dolayısıyla bu dönem “Ben Kimim?” sorusuna cevap aranan dönemdir.

 

Kimlik arayışı süreci ergenlik dönemindeki bir çocuk için oldukça doğaldır ve ergenin bu dönemde farklı davranışları gözlemlenir.  Farklı giyim tarzları, saç modelleri denerler, birçok farklı müzik türüne ilgi duymaya başlarlar, arkadaş ortamları farklılaşır. Burada ergenliğin aynı zamanda bir değişim süreci olduğunu unutmamak ve aşırı endişeli olmamak gerekir. Çünkü aşırı baskıcı olmak ve çocuğun yeni roller denemesinin önüne geçmek kimlik gelişimini olumsuz etkileyebilir. Örneğin ergenlikteki gençlerin kimlik karmaşası yaşamasına ailelerin çocuklar üzerinde kurduğu baskılarda sebep olabilir. Ayrıca bu baskı sonucunda dağınık kimlik, ipotekli kimlik ve ertelenmiş kimlik denilen başarısız kimlik statüleri oluşabilir. Ailenin yeterince destek olduğu, ergenlik dönemindeki bireyin gerekli araştırmayı yaptığı durumlarda ise başarılı kimlik oluşmuş olur.

 

KİMLİK STATÜLERİ

 

Morotoryum Kimlik

Bu kimlik statüsüne sahip olan birey kimlik arayışı içindedir fakat herhangi bir bağlanma gerçekleştirmemiştir. Dışarıdan ergen kimliği ile ilgili konuların yani gelecekte ne olacağı, ilişkilerinin nasıl olacağı ve dünya görüşünün ne olacağı konusundaki kararı ertelemiş görünür.

 

İpotekli Kimlik

Bu kimlik statüsünde birey kendisi geleceği ve kim olmak istediği ile ilgili araştırmalar yapmaz ve dışarıdan gelen uyarılara göre seçimini yapar. Mesela hangi üniversiteye ya da bölüme gideceğine ailesi karar verir.

Başarılı Kimlik

Başarılı kimlikte kişi gerekli araştırmayı yaptıktan sonra bir kimliğe bağlanmış olur. Kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini bilir ve kendi değerler sistemine de sahiptir.

 

AİLELER NELER YAPMALI?

 

Aileler ergenlik dönemindeki çocuklarının değişimlerini, sorularını ve davranışlarını görünce doğal olarak endişelenmeye başlarlar. Fakat bu endişe kadar ergenlik dönemindeki çocuğun değişimi de normaldir.

Bu dönemde yapılmasını gereken şey sakin olmak ve çocuklarının değişmeye ve yeni bir kimlik bulmaya çalıştığını kabullenmektir. Yeni deneyimler yaşamak isteyen çocuğu sert tepkiler vermemek ve çocuğu güvenliği dahilinde özgür bırakmak gerekir. Baskı uygulanması durumunda ters kimlik denilen durum ortaya çıkabilir. Bu kimlikte çocuk sadece anne ve babanın söylediği şeylerin tam tersi şeyler yapar ve yanlış durumlar içerisine düşebilir. Bu yüzden aileler anlayışlı ve çocuk açısından ılımlı bir iletişim dili benimsemelidir.

Ergenlik dönemi aynı zamanda gelecek hakkında planlar yapma dönemidir. Çocuk ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda bir meslek seçimi yapar ve bu meslek seçimi de kimliğinin bir parçasıdır. Çocukların kendi isteklerine göre bir üniversite, meslek seçmeleri ileri ki yaşamlarında daha mutlu bir hayat sürmelerini sağlar.

0541 380 72 32