Safa Eğitim Kurumları Rehberlik - SAREH

KARAR VERME STRATEJİLERİ

Karar vermek insan hayatının en özel ve belki de en kritik parçalarından birisidir. Çünkü sıradan bir günde bile bir insan onlarca kez karar vermek zorunda kalır. Fakat bazı insanlar karar vermekte çok zorlanırken bazıları çok hızlı bir şekilde karar verirler. Bazı durumlarda ise verilen karar bireyin uymadığı ya da sonrasında pişman olduğu bir karar olabilir. Yani asıl önemli olan karar vermek değil, mümkün olan en doğru karar vermektir. Unutulmamalıdır ki iyi karar vermek zordur.

İyi kararlar verebilmek ve kararsızlıktan kurtulmak için karar verme stratejileri kullanılabilir ve karar verme adımları düzenli bir şekilde takip edilebilir.

  1. Adım: Karar verilmesi gereken durumlar ve bu durumların olası sonuçlarını gözden geçirmek.
  2. Adım: Karar verilecek durumların önem derecesini kontrol etmek.
  3. Adım: Gereken bilgiyi toplamak.
  4. Adım: Seçeneklerin birey için uygulanabilirliğini gözden geçirmek.
  5. Adım: Uygulanabilir olan seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönlerini belirlemek.
  6. Adım: Olumlu ve olumsuz yönlere göre seçimi yapmak.

Söz konusu hızlı, iyi ve uygulanabilir bir karar vermek olduğu zaman bu adımları takip etmek işe yarayabilir. Fakat karar verme sürecinde sorun yaşanması halinde farklı stratejiler de kullanılabilir.

 

İdeal Karar Verme Ortamı Oluşturmak

Karar verme sürecinde herkes için ortak bir ideal ortam olamayabilir. Mesela birey çevresinde bulunan insanların karar verme sürecini olumlu etkilediğini düşünüyorsa kendisini insanlardan soyutlamadığı bir ortam sağlayabilir.

 

Karar Verme Engellerini Bulmak

Karar verme sürecinin başında acele ya da yanlış karar verilmesini sağlayacak faktörleri tespit etmek daha doğru karar verilmesini kolaylaştıracaktır. Örneğin diğerlerinin karar verme sürecini aceleye getirme ihtimali varsa bireyin bu konuda dikkatli olması gerekebilir.

Karar Verme Sürecini Gözden Geçirmek

Karar verildikten sonra eyleme geçmeden önce karar verme sürecini gözden geçirmek faydalıdır. Örneğin karar verme aşamasındayken yeteri kadar bilgi toplanıp toplanmadığı ya da olumsuz sonuçların değerlendirilip değerlendirilmediği kontrol edilebilir.

 

Kararların Mükemmel Olmayabileceğini Hatırlamak

Karar verme aşamasında mükemmel olan kararı vermeye çalışmak doğru değildir. Seçimin etkilerini düşünmek ve daha sonra kararın değiştirilip değiştirilemeyeceğini gözden geçirmek karar verme sürecini kolaylaştırır.

 

Karar Vermemenin Sonuçlarını Görmek

Pek çok durumda karar vermemek ya da karar vermeyi ertelemek de bir karar vermektir. Karar vermemiş olmak bazı durumlarda yanlış bir karar vermekten daha kötü sonuçlar doğurabilir. Ayrıca ertelemek de bazı fırsatların kaybolmasına neden olabilir.

 

Karar Vermek İçin Zaman Belirlemek

“Her iş, bitirilmesi için kendisine ayrılan sürenin tamamını kapsayacak şekilde genişler". şekildeki Parkinson yasası karar verme süreçlerinde de etkilidir. Yani birey karar vermek için kendisine ne kadar uzun bir süre verirse, karar vermek için o kadar yavaş hareket edecektir. Birey kendine ne kadar az zaman verirse o kadar hızlı karar verilir.

 

Destek Almak

Karar vermek öznel bir konu olsa da zaman zaman diğer bireylerin desteğine ihtiyaç duyulduğu zamanlar olabilir. Bu tarz durumlar da dışarıdan bir görüş almak karar verme süreçlerini olumlu etkileyecektir.

 

 

 

 

0541 380 72 32