Anadolu Koleji Rehberlik - SAREH

OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİMİ

“Çocuklarımızın başarısı üzerinde okul – veli işbirliği ve iletişi oldukça önemlidir.” Hemen her veli bu ya da bunun gibi cümleleri hayatlarında en az bir kere duymuştur. Peki okul ve veli işbirliği ya da iletişimi derken anlatılmak istenen nedir?

Tüm toplumlarda eğitim kurumlarının görev ve sorumlulukları bireyleri yetiştirerek onları topluma yararlı hale getirmektedir. Bu görev ve sorumluluk ise okulu oluşturan ögelerin uyumla çalışması ile yerine getirilmektedir. Çocuklar sadece okul veya öğretmenin yardımıyla eğitilmeyeceği gibi sadece aile desteği ile de eğitilemezler. Bu sebeple öğretmen, okul ve veli sürekli olarak iletişim ve işbirliği halinde olmalıdır. İşbirliği ve iletişim için de herhangi bir sorun yaşanmasına gerek olmadığı da unutulmamalıdır.

Yapılan araştırmalar çocuklarının eğitim gördüğü okulla başlangıçtan iyi iletişim kuran velilerin çocuklarının okul yaşantılarının diğerlerine kıyasla daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin;

  • Velinin okulla iyi iletişimi çocuğun okula karşı olan tutumunu olumlu etkiliyor.
  • Çocukların akademik başarıları daha yüksek oluyor.
  • Okuldaki sosyal etkinliklere katılımı ve arkadaşlık ilişkileri de daha iyi oluyor.

Özetle ailenin okulla olan güçlü iletişimi çocuğun psikososyal gelişimi ve akademik başarısını olumlu olarak etkiliyor.

Güçlü İşbirliğini Sağlayabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gerek Noktalar

Güven ve Dürüstlük:  Hem aile hem de öğretmen için amaç ortaktır: Çocuğun iyi oluşu. Bu konuda aile öğretmenin; öğretmen ise ailenin amacının bu olduğuna inanmalı ve bu konuda güven duymalıdır. İletişimin en önemli unsurlarından olan dürüstlük ise veli ve öğretmenin birbirlerine durumu şeffaf bir şekilde aktarmasını kapsar.

Karşılıklı Saygı: Saygı duyulmayan bir kişiyle ya da saygı hissedilmeyen bir ortamda sağlıklı iletişimden bahsetmek mümkün değildir. Sadece tek tarafın baskın olduğu okul içerisinde de çocuğun iyiliğini sağlayacak olan işbirliğinden söz edilemez.  

Esneklik: Esneklik etkili iletişimin yapıtaşlarındadır. Yargılamadan dinlemeyi ve gerektiği durumlarda davranışlarımızı değiştirmeyi içerir. Bu sayede veli ve öğretmen yargılama yapmadan ve değişime açık bir şekilde iletişime geçebilir.

Sorumluluk Paylaşımı: Daha önce bahsedildiği gibi sadece aile ya da okul çocuğun eğitim hayatının tek başına belirleyicisi değildir. Bu yüzden gerekli konularda aile ve öğretmenin sorumluluğu paylaşması önemlidir.

Tam Bilgi Akışı: Okullarda yaşanan sıkıntılardan birisi veli ya da öğretmenin gerekli bilgilerin tamamını gereken zamanlarda aktarmamasıdır. Öğrencinin evdeki – okuldaki davranışları, ders durumu, arkadaşlık ilişkileri ve aile ilişkileri gibi konularda tam bilgi akışının sağlanması faydalı olacaktır.

İletişim ve İşbirliğinde Neler Önemli?

  • Veli ve öğretmen ortada henüz bir sorun yokken iletişime geçmeli ve bu sayede çocukta okula karşı olumlu tutum oluşturulmalıdır.
  • Veli öğretmenle yapacağı ilk görüşmede kendisinden, aile ilişkilerinden ve çocuğun eğitim hayatı ile ilgili beklentilerinden bahsetmelidir.
  • Veli ve öğretmen karşılıklı olarak öğrenci için belirlenen hedeflerden bahsetmelidir.
  • Açıklık ve dürüstlük her zaman ön planda tutulmalıdır. Çocukla ilgili daha öncede yaşanan sorunlar ve çözümler öğretmenle paylaşılmalıdır.

 

 

0541 380 72 32