Anadolu Koleji Rehberlik - SAREH

VERİMLİ DERS ÇALIŞMANIN PÜF NOKTALARI

 1. Derslere düzenli olarak katılmak ve düzenli tekrar yapmak.

Bir öğrenci için verimli çalışmanın ilk kuralı derslere düzenli olarak katılmaktır.  Dersi dinlerken konu tam olarak kavranmasa bile neler içerdiğini ve ne kadar çalışılması gereken bir ders olduğunu tespit etmek kolaylaşıyor. Derslere düzenli katılmak kadar, derslerde öğrenilenleri tekrar etmeye çalışmak da oldukça önemli. Derse katılmış olunsa bile o hafta içinde öğrenilenler tekrar edilmediğinde kısa sürede unutulabiliyor.

 1. Günlük plan yapmak ve zamanı verimli kullanmak

İyi bir plan kısıtlı zaman içinde en iyi sonucu almayı sağlayan bir anahtardır. Birey plan yaparak her gün ne yapacağını ve haftanın sonunda nereye varabileceğini belirler. Verimli ders çalışma programı hazırlamak için ise çalışılacak dersleri, konuları günlere bölmek gerekiyor.  Bu sayede zamanı planlamak da daha kolay hale gelebilir.

 1. Uygun çalışma ortamını oluşturmak.

Uygun çalışma ortamı oluşturmak ders çalışırken odaklanmayı kolaylaştıran eylemlerden bir tanesi. Rahat bir çalışma  sandalyesi, boyuna uygun bir masa ve gerekli diğer ekipmanların yakınında olması ders çalışırken fiziksel olarak daha rahat hissettirecektir. Ders çalışılan ortamda da eğer ihtiyaç yoksa elektronik cihazların olmaması verimliliği artırır.  

 1. Kendi öğrenme stilini bulmak

Bazı insanlar okuduğunu rahatlıkla anlayabilirken bazıları görsel bir materyale ihtiyaç duyabiliyor. İşitsel, görsel veya deneysel farklı öğrenme stilleri mevcut. Öğrenci için en uygun olan öğrenme stilinin bulunması öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.

 1. Sık sık mola vermek

Mola vermeden 3-4 saat aralıksız çalışmak bir süre sonra üretkenliğinin azalmasına ve verimin düşmesine sebep olabilir. Verimli ders çalışma süreci için sık sık mola vermek oldukça önemli.

 

 1. Tek bir işe odaklanmak.

Çalışırken müzik dinlemek, televizyonun açık olması gibi faktörler verimli ders çalışmayı engellemektedir. Bunun yanı sıra ders çalışırken başka işlerle meşgul olmak da dikkati dağıtacaktır.

NASIL ÇALIŞMALI?

TÜRKÇE

 1. Türkçe dersinde başarılı olmak için ilk adım bu dersle ilgili “kolay ders” önyargısının yıkılmasıdır. Çünkü Türkçe dersi istikrarlı bir şekilde çaba harcamadan başarmanın imkansız olduğu bir derstir.
 2. İyi bir okur olmak başarı için ikinci adımdır. Çünkü Türkçe dersine ait olan soruların yaklaşık %60’ı okuma, anlama, yorumlama ve sentez yapabilme becerisini ölçer. Yani sınav senesinde de olsak kitap okumak vakit kaybı değildir.
 3. Dil bilgisi çalışırken birikimli ilerlemeye çalışın. Çünkü bu alanda temel kavramları öğrenmeden ilerlemek ve soruları çözmek mümkün değildir.
 4. Ezber yöntemi kullanmak bu dersi öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat belirli aralıklarla tekrar yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

SÖZEL DERSLER

 1. Sözel dersler özellikle sayısal gruptaki öğrencilerin çok fazla önemsemedikleri derslerdir. Fakat TYT’de 20 sosyal bilimler sorusu olduğu ve bu soruların yaklaşık puan değerinin 68 olduğu unutulmamalıdır.
 2. Tarih dersinde ezber yönetimi etkili olabilir fakat sebep – sonuç ilişkilerini öğrenmeden konuların kalıcılığının sağlanması mümkün değildir. Bu yüzden olaylarla ilgili yorum yapma becerisi kazanmaya çalışılmalıdır.
 3. Coğrafya dersi sözel bir ders olmasına karşın sayısal yetenekleri de gerektiren bir derstir. Bu yüzden konuyu öğrendikten sonra farklı kaynaklardan bol soru çözerek ilerlemek faydalıdır. Ayrıca coğrafya dersini görselleştirerek çalışmak öğrenmeyi kolaylaştırır.
 4. Felsefe ve din kültürü soruları kolay gibi görünen fakat yorumlama becerisi yanında kavram bilgisi de isteyen derslerdir. Konu ile ilgili olan kavramların ayrı bir şekilde yazılması tekrarı ve soru çözümünü kolaylaştırır.

 

MATEMATİK

 1. Matematik sınavda en çok soru çıkan derslerden birisidir.  Matematiğin temel kavramları, nedenleriyle ve sonuçlarıyla iyi öğrenilmelidir. Özellikle konu çalışırken konunun mantığı, formülleri, kavramların tanımları iyi öğrenilmelidir. Çözümlü örnekler ve öğretmenin yapmış olduğu sorular üzerinden konunun mantığı kavranmalıdır. Matematiği iyi öğrenmenin şartı konunun iyi kavranması ve ardından bol miktarda soru çözülmesidir.
 2. Matematik yapabilmek dört işlem, sayılar, üslü ifadeler, köklü ifadeler, rasyonel sayılar gibi matematiğin temelini oluşturan kavramların iyi öğrenilmesi gerekmektedir. Konu eksiği olan bir öğrenci zor ve karmaşık konular yerine kolay konulardan başlayarak ve bol soru çözerek çalışmalıdır.
 3. İşlem hataları matematikte en çok net kaybettiren durumdur. Dikkat eksikliği bunun en önemli sebebidir. Dikkat geliştirme egzersizleri ve bol soru çözümü işlem hatalarını azaltacaktır. Fakat soru çözümüne geçmeden önce konunun ana hatlarının anlaşıldığından emin olunmalıdır.

 

SAYISAL DERSLER

 1. Fizik dersinde başarılı olmak için öncelikli olarak matematik temeli sorunu halledilmeli ve fizik dersi önemsenmelidir. Öğrenci formülü ya da konuyu ezberlemek yerine mantığını anlamaya çalışmalıdır. Yazarak çalışmak bazen zor gelse de fizik dersinde kısa notlar hazırlamak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.
 2. Kimya dersi hem diğer derslerle hem de kendi konuları içinde oldukça bağlantı içeren bir derstir. Bu sebeple konuyu çalışırken ezber yöntemi ile birlikte bağlantı kurmayı sağlayan mantığı kavramak önemlidir. Konu ile ilgili detayları öğrendikten sonra basitten karmaşığa doğru giden egzersizleri yapmak ve soruları da bu yöntemle çözmek işe yarayacaktır.
 3. Biyoloji dersinde başarılı olmak isteyen bir öğrenci öncelikle öğrenme stilinin farkında olmalıdır. Çünkü bu ders, öğrenilmesi gereken çok fazla kavram içerir. Özellikle görsellerden yararlanmak, yazarak çalışmak ve unutmayı engelleyici renkli özetler çıkarmak biyolojinin kolay öğrenilmesini sağlar. Öğrencilerin biyoloji ile ilgili yaşadıkları en büyük sorunlardan birisi de tekrar etmemektir. Örneğin dört haftada bir çıkarılan kısa özetleri okumak unutmanın önüne geçebilir.


0541 380 72 32