Safa Foreign Languages - SFL

Safa Eğitim Kurumları Yabancı Diller

INDELIBLE MEMORIES OF MY TEACHERHOOD

         A good teacher does not only curriculum, but he or she also teaches children about life. A teacher and a classroom should make children feel emotionally fit.

          My best teaching moment is when I am able to create a loving and responsible community of people. As I a secondary teacher, my goal is to bridge social groups and let students love one another.

          4 years ago, I had 7th grade students. There were three students who came from different countries (Holland,France,Denmark) , different backgrounds and had different characteristics.

          My main task was  that teach to be respectful for each other. Because they were discussing with each other continually. During the educational year, I tried to get together with them at many of activities. I organized activities to have information about different cultures. So, they learned that appreciate one another and care for one another. When I saw them, I was very happy. Because they were talking  each other respectfully and they learned from each other many things about different cultures,food, clothes etc.. I think once this loving community is created ,teaching academic subjects is more important. A good teacher laughs with their students ,but knows when to be serious.

         That is my best indeliable moment of my teacherhood.

ÖĞRETMENLİĞİMDEKİ SİLİNMEZ ANILAR

        İyi bir öğretmen sadece müfredatı değil, iyi bir yaşamı da çocuklara öğretir. Bir öğretmen ve bir sınıf çocuklara duygusallığı uygun şekilde hissettirmelidir.

        En iyi öğretim anım, sevgi dolu ve sorumlu insan topluluğu oluşturabildiğim zamandır. Bir ortaokul öğretmeni olarak, sosyal gruplar arasında köprü kurmak ve öğrencilerin birbirlerini sevmesini sağlamaktır.

        4 yıl önce, 7. Sınıf öğrencilerim vardı. Farklı ülkelerden gelen (Hollanda, Fransa, Danimarka), farklı geçmişlere ve farklı özelliklere sahip öğrencilerim vardı.

       Benim asıl görevim birbirlerine saygılı olmayı öğretmekti. Çünkü onlar sürekli olarak kavga ediyorlardı. Eğitim yılı boyunca birçok aktivitede onları bir araya getirmeye çabaladım. Farklı kültürler hakkında bilgi edinmeleri için etkinlikler organize ettim. Böylece birbirlerini takdir etmeyi ve birbirini önemsemeyi öğrendiler. Onları gördüğümde çok mutlu oluyordum.  Çünkü onlar birbirlerine saygılı bir şekilde konuşuyorlardı ve farklı kültürler, yiyecekler, kıyafetler hakkında birbirlerinden birçok şey öğrendiler. Bu sevgi dolu topluluk oluşturulduktan sonra akademik konuların öğretilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir öğretmen öğrencileriyle güler ama ne zaman ciddi olması gerektiğini bilir.

      Bu benim öğretmenliğimin en silinmez anısıdır.

HALE UZUNOĞLU

MERVE COLLEGE / ENGLISH TEACHER

0541 380 72 32